Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2015

ejjniko

MAREK HŁASKO DO AGNIESZKI OSIECKIEJ

Gdyby mi ktoś powiedział, gdybym miał choć odrobinę gwarancji, że będę mógł być z Tobą, choć przez rok, choć przez pół roku, a potem - śmierć, to bym pojechał do Ciebie.  To nie melodramat; to wyznanie tego, który na pewno - najwięcej Cię kochał.  W końcu przyjdzie taka noc. kiedy prześpisz się z innym. Ja Ci się nigdy nie podobałem, ale to inna sprawa.  Mnie lepiej być pijanym, niż myśleć, że ta chwila w końcu przyjdzie.  Ale jeszcze nie rób nic ostatecznego. Jesteś taka młoda. Masz jeszcze czas. Każdy chce być szczęśliwy. Ja chciałem być szczęśliwszy od innych. Ale Bóg mnie ukarał.  Bałem się o Ciebie. Wiesz czego się bałem. Ale dzisiaj, to wszystko co nas dzieliło, nie wydaje się tak ważne.

Trzeba być bardzo pijanym, żeby moc tak pisać.  Ale mówię Ci - gdybym miał gwarancję, że będę z Tobą chociaż rok, a potem mnie zabiją - przyjechałbym do Ciebie.  Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
Reposted fromcelej celej
ejjniko
4237 6e3f
Reposted fromaletodelio aletodelio viacelej celej
Sponsored post
feedback2020-admin
ejjniko
Tumblr
Reposted fromweightless weightless viacelej celej
ejjniko
3956 0cbd 500
Reposted fromtimetolove timetolove viacelej celej
ejjniko
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromweightless weightless viacelej celej
ejjniko
Mam świra na punkcie Twojego ciała. Od zawsze. Od zawsze strasznie mnie pociągasz, nie wiem jak to robisz ale nie potrafię Ci nigdy odmówić.
— czytam30raz
Reposted fromkillme killme viacelej celej
ejjniko
6109 87d6 500
Reposted fromkattrina kattrina viamilostki milostki
ejjniko
Moja mama, która nie miała już żadnej wiedzy i straciła większość wspomnień, wyrażała tylko swoje emocje.

Uczyła nas, jak możemy rozmawiać bez słów: trzymać się za ręce, przytulić, pogłaskać. Jak cieszyć się życiem poprzez skupianie się na tym, czego doświadczamy: obserwować lecącego ptaka i być nim totalnie zafascynowanym. Pamiętam, gdy siedziałem z nią przy ognisku i wpatrywaliśmy się w płomienie, ona była tym tak zafascynowana, jakby widziała to pierwszy raz.

Dlatego doświadczanie demencji mojej mamy było dla mnie większym przeżyciem duchowym niż kilka lat spędzonych na medytacji transcendentalnej.

Alzheimer przychodzi z bardzo ważnymi egzystencjalnymi pytaniami: jeśli tracisz swoją pamięć i umysł, to co pozostaje? Czym jest nasze życie, dusza, człowieczeństwo?

Jakkolwiek by to nazwać, odpowiedź brzmi: pozostaje wiele, przede wszystkim uczucia.
— David Sieveking, "Wszystko dobre, co przynosi Alzheimer", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 07.03.15
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
6723 525b 500
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
1729 9edf 500
Reposted fromsunlight sunlight viaforthewin forthewin
1830 174d 500
Reposted fromsunlight sunlight viaforthewin forthewin

December 25 2014

1598 d8fe 500
Reposted frompie2dface pie2dface viamilostki milostki
ejjniko
9737 65c8
Reposted frompalegirls palegirls viaszydera szydera
ejjniko
3715 3258
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaszydera szydera

December 18 2014

ejjniko
2521 de5c 500
Reposted fromsarazation sarazation viamefir mefir

November 25 2014

1685 6788 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viadzony dzony
6339 1660
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadynamite dynamite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...