Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2014

ejjniko
9763 249c
Reposted fromimradioactive imradioactive viadynamite dynamite
ejjniko
7441 be5e
ejjniko
Love
Reposted fromweightless weightless viacarmenluna carmenluna
ejjniko
3172 705d
Reposted fromscorpix scorpix viakartoNik kartoNik
ejjniko
1477 1b84
Reposted fromsmilla smilla viamrzbynek mrzbynek
ejjniko
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viascorpix scorpix
ejjniko
ejjniko
Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu
Reposted fromxalchemic xalchemic viaawangardowysen awangardowysen
ejjniko
Opieram o niego głowę, a on obsypuje pocałunkami moje włosy.
  - To właśnie jest dom.
Reposted fromorchis orchis viaawangardowysen awangardowysen
ejjniko
Wstajesz i czujesz się jak gówno, patrzysz w lustro, wyglądasz jak gówno, kładziesz spać – nadal gówno. I tak every-kurwa-single-day. Jesień to okres, w którym perfekcyjnie władam językiem desperando(...) Z chęcią podpowiem, jak na pięć sposobów spieprzyć ciasto, ale nie powiem ci, jak żyć.
— V. Kostis
Reposted fromlambadada lambadada viajchigo jchigo
9559 8018
Reposted fromunco unco viaridiculousdreams ridiculousdreams

November 05 2014

ejjniko
cozy | tumblr
Reposted fromweightless weightless via13-days 13-days
ejjniko
7915 51bc
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamefir mefir
ejjniko
9115 e3e2
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaautos autos
ejjniko
ejjniko
6622 2f51
5033 677d 500
Reposted fromtwice twice viainsanedreamer insanedreamer
ejjniko
Idzie jesień, będzie psychicznie trudniej.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompiksele piksele viacelej celej

November 04 2014

ejjniko
7532 6aac
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadynamite dynamite
ejjniko
2637 7db2 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakartoNik kartoNik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl